Naar index Inleiding Kwartierstaten Publicaties
Beschrijving computerbestanden Stamreeksen Collecties
Iets over genealogie Databank


Van Eva en Nina tot Minah

De matrilineaire afstammingslijn van Eva Eline en Nina Sophie Vethman.
Aangepaste versie van een artikel in 'De Indische Navorscher', 14 (2001), 126-127.

I
Eva Eline Vethman, * Utrecht 11 XII.1998.
Geboorte: AZU (vr. 12:14). *akte: 1998/N 105415 dd 14 XII.1998.
Nina Sophie Vethman, * Utrecht 26 II.2002.
  Geboorte: WKZ (di. 16:58). *akte: 2002/N 1U0851 dd 28 II.2002.

II
Drs. Astrid Ingeborg Hoppe, * Apeldoorn Gld 21 III.1963, psych. drs., psychotherapeut/klinisch psycholoog.
 
Drs. Ard Jan Vethman, * Anna Paulowna NH 28 V.1966, fys. drs., consultant Cap Gemini software house Utrecht.
  *akte: 1966/N 52 dd 31 V.1966: * Kneeskade 1b [za.] (21:40). P: landbouwer, 29. M: zb.
Huwelijk ouders: Barsingerhorn NH 18 III.1961 (BS 1961/N )
(Siem Jan) Vethman, * Anna Paulowna NH 9 VII.1936
Tine Wiedijk, * Barsingerhorn NH 15 VI.1936

III
Georgine Eveline (Eef) van Heerdt, * Buitenzorg WJ 6 X.1936, tandartsassistente te Bandung, zb [Apeldoorn].
  Verblijfplaatsen: Bandung, 15 V.1957 Diepenveen. Gezindte: IP. Leeftijd: 24.
Migratie: Vertrekt naar Nederland per M.S. 'Johan van Oldenbarnevelt' Tandjong Priok 8 IV.1957, aankomst IJmuiden 11 V.1957. *akte: 1936/N 89: * 21:20.
Doop: Buitenzorg 10 X.1939 (IP) door Ds. J.A. de Klerk 'gedurende de openbare godsdienstoefening in de Protestantsche Kerk'. Getuigen: -. Belijdenis: Lidmaat Protestantse Kerk in Indonesi op belijdenis des geloofs Bandung 27 III.1955.
Meppel D 28 XII.1960 (BS RK St. Stephanus)
  Huwelijk kerk: Geestelijke: pastoor J.W. van Daetselaar.
Johannes Wilhelm (Jan) Hoppe, * Wandsbek (Stadtkreis, prov. Schleswig-Holstein, Pruisen) = nu Hamburg (Dl.) 20 II.1934, adjudant-onderofficier Koninklijke Luchtmacht, zb [Apeldoorn].
  Onderscheidingen: Marinemedaille (14 VII.1986), Nieuw-Guinea Herinneringskruis (21 IV.1994).
*akte: 1934/N 95: * Ahrensburgerstrae 110 [di.]. Gepensioneerd: 1 III.1989. Gezindte: RK. Leeftijd: 26.
Huwelijk ouders: Hamburg 2 VI.1925 (StA 21a, nu StA Hbg-Barmbek/Uhlenhorst, 1925/N 268) RK St. Sofien te Barmbek).
P:
Emil Jozef (Miel) Hoppe, * Wijhe O 10 III.1887, (RK)
Charlotte Elisabeth Julie (Lotte) Petersen, * Hamburg 26 III.1898, (EvL)

IV
Jozephien Eugenie (Joop) van Rossum, * Soekaboemi (Preanger Regentschappen WJ) [Parangkoeda] 10 IV.1908, ambtenares BB: 1928 tijdelijk wnd 2e klerke [Meester Cornelis], zb, † Meppel D 24 VII.1998.
  Verblijfplaatsen: Meester Cornelis, Buitenzorg, Bandung (laatstelijk 1954 Jalan Sunda 49), 15 V.1957 Diepenveen, 3 II.1958 Meppel (1984 Vhs Reggersoord). Gezindte: IP. Leeftijd: 20. † 90.
Opleiding: Openbare Europeesche Meisjesschool in Meester Cornelis -29 V.1923.
WO II: Met haar kinderen genterneerd in Japanse kampen 1942-, gezin herenigd Bandoeng III.1946.
Migratie: Vertrekt met 3 kinderen naar Nederland per M.S. 'Johan van Oldenbarnevelt' Tandjong Priok 8 IV.1957, aankomst IJmuiden 11 V.1957. Overlijden: Vhs Reggersoord (12:10).
Meester Cornelis (Batavia WJ) 3 IX.1928 (BS IP Bethelkerk)
  Huwelijksakte: 1928/N 60. Zelfstandige gemeente Meester Cornelis gevoegd bij gemeente Batavia 1 I.1935.
Carel van Heerdt, * Padangsidempoean (Tapanoeli, SWK) 7 VII.1897, ambtenaar departement van Financin: commies Centraal kantoor Comptabiliteit van West-Java te Batavia 1918-1935, † Bandung 18 V.1952.
  Wachtgeld 1935-. Boekhouder te Bandoeng 1946-. Gezindte: IP. Leeftijd: 31. † 54.
WO II: Japans krijgsgevangene eind III.1942-1945 (interneringskampen in Buitenzorg, Soekaboemi, Tjimahi, Singapore en Pakanbaroe). Geboorte: A1898/391. †akte: 1952/N 70.
Huwelijk ouders: 1 Padangsidempoean (Tapanoeli, SWK) 12 VI.1897 (BS 1897/N )
Louis Franois Henri van Heerdt, * Salatiga (Semarang MJ) 23 IV.1865

Geboorte: militair kampement Banjoebiroe, district Ambarawa, assistent-residentie Salatiga.
A1867/42: Louis Franois Henri baron van Heerdt. Gewettigd door huwelijk ouders BS Meester Cornelis 19 VII.1867.
Zoon van Jacob Carel Frederik baron van Heerdt, * Zwolle 3 II.1839, kapitein infanterie OIL (gep.1881) en
Jkvr. Helena Louise van Braam, * Semarang MJ 15 X.1838 (gewettigd BS Batavia 10 XI.1853 door huwelijk ouders
Jhr. George van Braam en de Chinese Christenvrouw Lauw Kang Nio ~ Sophia Bloemhof).
Wilhelmina (Niasse Christenvrouw), † Padangsidempoean 31 VII.1897.

V
Emelia Sophia (Phie) Albinus, * Bojolali (Solo MJ) [Ond. Getas] 11 X.1881, zb, † Tilburg NB 15 XII.1953.
  Verblijfplaatsen PK: Bandung, 29 XII.1950 Grave, 25 VII.1951 Moergestel NB (Nieuwstraat 8).
Gezindte: IP. Leeftijd: 17. † 72. Geboorte: A1883/290. Overlijden: Zhs Tilburg. †akte: 1953/N 1024.
Loemadjang (Probolinggo OJ) 12 I.1899 (BS)
  Huwelijk: A1900/341.
Hendrik Izak Philips (Philip) van Rossum, * Solo MJ 28 III.1875, ambtenaar BB: gep. hoofdopziener bij het Boschwezen, † Meester Cornelis (Batavia WJ) 19 XI.1926.
  Gezindte: IP. Leeftijd: 23. † 51.
Huwelijk ouders: Solo MJ VII.1847 (BS 1847/N ). A1848/- (Hiaat)
P:

Ouders: Govert Heinrich Gottlieb (Henri) Harloff (1794-1861), gep. officier van gezondheid 1e klas OIL met rang van chirurgijn-majoor, en Maria Elisabeth van Rossum. Doop (N.L. 1907/110): Ambon 28 VI.1829 (IP), 10d.
Opvoeding: te Solo MJ in het gezin van zijn vader en stiefmoeder Alida (Ida) van den Heuvell (1816-1845).
Sarotte Toinette Kaijzel, * Magelang (Kedoe MJ) 1 IX.1832

Ouders: Dirk Lodewijk Kaijzel (1798-1837, ex matre Sitje van Leeuwen) en Johanna Sophia Magdalena Kops (ex matre Sophia Burgemeestre).

VI
Emelia Paulina (Melie) Gruwel, * Salatiga (Semarang MJ) 15 II.1852, 1869 zb, † Malang OJ 1931.
  Verblijfplaatsen: 1869 Bawen (afd. Ambarawa), 1902 Blitar, 1912 Malang. Gezindte: IP. Leeftijd: 16. † 79.
Erkenning: ABS Salatiga 1852. A1853/437. Wettiging: door huwelijk ouders Salatiga 22 VIII.1857 (BS 1857/N 9).
Doop: Salatiga 5 II.1854 (IP) door Ds. Frdric Corneille van der Meer van Kuffeler • Emelia Paulina, * Salatiga 15 II.1852 • Ouders: Andries Fredrik Gruwel en Joanna Christiena [doorgehaald: Anna Fredrieka] Wattemina, O[ngehuwd] • Getuigen: - • Extr. verl. 21 IX.1856 •
Bron doop (ANRI, BS registers buiten Batavia, inv. N 54): IP doopregister Semarang 1849-1864 F 77 (1854/N 21) • Microfiches CBG (BRP 4/121). Xerokopie doopinschrijving (coll. RH): ANRI Jakarta 1999.
Ambarawa (Semarang MJ) 13 II.1869 (BS)
  Huwelijk: A1870/182: Emilia P en A1871/179: Emilia P/Albenis. Literatuur: I.N. 1998/120 • I.N. 2001/127.
Huwelijksakte: BS Ambarawa 1869/N 2 dd 13 II.1869 • Pieter Cornelis Albinus, 23, zb w Assinan onder Solo, meerderj. zv Willem Albinus en de inl. vrouw Karsinah • Emelia Paulina Gruwel, 16, w Bawen, afdeling Ambarawa, minderj. dv Andries Fredrik Gruwel, 46, hulp-postcommies en diens echtg. Johanna Christina Wattemina, beiden w Bawen • Getuigen: 1. Charles Frederik Vodegel, 32, zb w Bawen. 2. Johannes Jacobus Vredenburg, 27, klerk op het assistent-residentiebureau w Ambarawa •
Bron huwelijksakte (coll. RH): akte gekopieerd Salatiga 1995 • Microfiches LdS (I.N. 1998/120).
Pieter Cornelis (Piet) Albinus, * Salatiga (Semarang MJ) 11 II.1846, employ cultures, zb, † Malang (Pasoeroean OJ) 1922.
  Verblijfplaatsen: (zb): 1869 Assinan onder Solo, 1902 Blitar, 1912 Malang. Gezindte: IP. Leeftijd: 23. † 76.
Werkzaam: 1881 op de Onderneming Getas te Bojolali (Solo MJ), 1899 op het erfpachtkoffieland Soemberwoeloeh (halte Pasirian, Loemadjang, Probolinggo OJ). Geboorte: A-.
Doop: Salatiga 8 VIII.1852 (IP) door Ds. Cornelis Pieter Lammers van Toorenburg • Pieter Cornelus, * Salatiga 11 II.1846 • Ouders: Willem Albinus en de Javaansche vrouw Karsina, O[ngehuwd] • Getuige: E.W. [Ennoch Weijnand] Hillebrandt •
Bron doop (ANRI, BS registers buiten Batavia, inv. N 54): IP doopregister Semarang 1849-1864 F 59v-60r (1852/N 155/101) • Microfiches CBG (BRP 4/85). Xerokopie doopinschrijving (coll. RH): ANRI Jakarta 1999.
P:
Zijn overgrootvader Wilhelm Bernhard Albinus (1705-1751), gouverneur van Malakka, was een zoon van de befaamde Leidse hoogleraar Dr. Bernardus Albinus genannt Wei von Weienlw (1653-1721).

Karsinah ~ Consigna (inlandse Christenvrouw), 1869†
Bij de doop van haar kinderen wordt zij genoemd 'Javaansche vrouw'. Volgens de familie-overlevering had zij blauwe ogen, was haar vader een Europeaan en haar moeder een inlandse vrouw.

VII
Joanna Christina (Anna) Wattimena, * Solo MJ 13 III.1827, zb, † Ambarawa (Semarang MJ) 26 III.1873.
  Verblijfplaatsen: 1845/1849 Djokjakarta, 1852/1864 Salatiga, 1865 Solo, 1867/1869 Bawen (afd. Ambarawa).
Leeftijd: 30. † 46.
Doop: Ampel (Bojolali, Solo MJ) 16 IV.1828 (RK).
Doopakte (BRP 15/152): doopregister RK parochie St. Joseph te Semarang 1809-1839 F 148 (1828/N 43).
13 Martii 1827 est nata et in Ampel 16 Aprilis 1828 baptisata Joanna Christina, filia naturalis Wilhelmi Wattemina [= Wattimena] ex matre infideli libera nomine Mina. Susc. Joannes Fredericus Kops.
Overlijden: A1874/281: Johanna Christina Gruwel geb. Wattimena.
Salatiga (Semarang MJ) 22 VIII.1857 (BS)
  Huwelijk: A1858/477 • Door dit huwelijk worden hun erkende kinderen gewettigd. Literatuur: I.N. 2001/127.
Huwelijksakte: 1857/N 9: Wattemina • Getuigen: 1. Jacob Birsak, 41, zb w Salatiga. 2. Karel Fredrik Helwich, 26, klerk assistent-residentiebureau w Salatiga •
Andries Fredrik Gruwel, * Semarang MJ I.1823, militair OIL, 1857 koster te Salatiga,
1867/1869 hulp-postcommies te Bawen (afdeling Ambarawa), † Ambarawa (Semarang MJ) 6 VIII.1883.
  Verblijfplaatsen: 1857 Salatiga, 1867/1869 Bawen (afdeling Ambarawa). Leeftijd: 13 II.1869 46. 34. † 60.
Erkenning: A1829/164: A Frederik. Overlijden: A1884/315 (m).
Getuige (I.N. 1998/118): BS Ambarawa 30 XII.1867 ( 44) bij huwelijken Birsak-Louisa en Portier-Charlotta.
P:
Carel Fredrik Gruwel, * Semarang 1801
Bing Nio (vrije Chinese), [1822/1823 Semarang, 1857 Djokjakarta]

VIII
Minah (vrije Javaanse), * 1800 (geschat).
Verblijfplaatsen: 1827 (ongehuwd) Solo MJ. Gezindte: 1828 infidelis [i.c. Isl.]. Overlijden: 1857†.
Wilhelmus Wattimena (Ambonese Christen), militair OIL
  Doopgetuige (BRP 15/152): doopregister RK parochie St. Joseph te Semarang 1809-1839 F 148 (1828/N 45).
7 Junii 1827 est natus et [in Ampel] 16 Aprilis 1828 baptisatus Wilhelmus, filius naturalis Antonii Hoelpe ex matre infideli libera nomine Barina, natus 7e Junii 1827. Susc. Wilhelmus Wattemina [= Wattimena].
[Wilhelmus Hoelpe gedoopt te Ampel op dezelfde dag als zijn dochter Joanna Christina Wattimena, generatie VII].
Overlijden: 1857†
Naar boven
Startpagina