Naar index Inleiding Kwartierstaten Publicaties Databank
Beschrijving computerbestanden Stamreeksen Collecties
Iets over genealogie Oproep Bestelformulier


Codes databank GIN

De personen krijgen indien van toepassing een code tussen haakjes (), waarop kan worden gezocht in het vak familienaam op de startpagina, b.v.

° Joodse families: (J)
° Prominente personen: (PP)
° Adel
- Oude Adel: (OA)
- Uradel Duitse en Baltische landen: (UR)
- Adel des Heiligen Roomsen Rijks: (HRR)
- Overige buitenlandse adel: (BA)
- Nederlandse adel sinds 1813: (NA)

° Bekende Nederlandse families, b.v. vermeld in N.P./VvO: (NP)

° De landen waarin personen leefden, uitgezonderd Nederland, België en Duitsland. Voor de codes zie het informatieboekje pag. 20-21; diplomaten, veel landen: (DIP)

° Inwoners van de gemeenten Ubbergen en Millingen Gld:
- Erlecom, Ooij, Persingen: (EOP)
- Millingen, Kekerdom, Leuth: (MKL)
- Inwonend 1870-1930, b.v. dienstboden, kostgangers, douaniers (dienstbodenregister): (UBD)
- Gestichtenregister 1920-1930, b.v. kostscholen, kloosters, Liefdegesticht: (UBG)
- Ubbergen-Laag 1850-1860; kan later vervangen worden door (EOP) of (MKL): (UBL)
- Ubbergen, Beek, Nederrijkswald: (UBN)
- Er kan geselecteerd worden op: burgemeester', schout', predikant; voor pastoors en kapelaans typ in: priester'

Voorts kan er geselecteerd worden op de volgende rubrieken: vondeling', douanier, priester', kardinaal', aartsbisschop, bisschop', religieus, religieuze, religieuze orden b.v. OP, SJ of OSU, zoeaaf en op landsaard: (Chinees), (Chinese), (Japanner), (Japanse), (Indonesiër), (Indonesische), (Javaan), (Javaanse), (Niasser), (Niasse), (Bandanese) enz.

Typt u b.v. (NP) in, dan krijgt u een overzicht van allen in de databank, die behoorden of behoren tot bekende Nederlandse families.

Bij (UBN) krijgt u een overzicht van allen, die hebben gewoond in Ubbergen-Hoog (de plaatsen Ubbergen, Beek en Nederrijkswald).

Bij (ANT) resp. (IND) krijgt u een overzicht van allen, die gewoond hebben in de Antillen resp. Ned.-Oost-Indië.

Typt u vondeling' in (vergeet de apostrof niet!) dan krijgt u alle personen in de databank, die vondeling waren.

Naar boven